Comparteix →

Avís Legal

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de Juliol, de "Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)", posem al seu coneixement la següent informació:

Enoguia S.L, [d'ara en endavant "ENOGUIA"], és el titular del portal Web www.enoguia.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal web, domiciliada a: C/ Antoni Gaudí 3, 2º 1ª, 43202 Reus (Tarragona), amb NIF B-43351857, és l'encarregada de la gestió i funcionament del lloc web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a hola@enoguia.cat.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del lloc web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Enoguia S.L, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS"

ENOGUIA no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de quansevol contingut posat a disposició per tercers.
Quansevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i ENOGUIA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de www.enoguia.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'ús o mal d'ús d'un vincle, tant en connectar al Lloc Web www.enoguia.cat com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Website.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació o serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure correccions o errors tipogràfics. De la mateixa manera també s'incloeixen canvis a la informació mostrada. ENOGUIA pot introduïr en quansevol moment canvis, correccions o actualitzacions en els seus serveis o continguts. També s'avisa de que els continguts d'aquest website tenen la finalitat d'informar i mantenir el contacte amb l'usuari, fer-li arribar informació dels nostres serveis o productes, segons el previst en el present text legal i la resta de textos legals del website.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

ENOGUIA declina quansevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, quansevol que sigui la seva causa. Així mateix, no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o quansevol altre tipus.

no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures de errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ENOGUIA realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en quansevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i quansevol element susceptible de protecció) estàn protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de ENOGUIA. Són prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, i en general quansevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podràn ser realitzats en virtut d'autorització expressa de ENOGUIA i que, en tot cas, hauràn de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de .

Només és autoritzat per a l'ús privat de material documental elaborat per ENOGUIA. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular quansevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat de puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de ENOGUIA, no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i quansevol altra manipulació similar. Els enllaços hn de ser sempre a la pàgina principal o "homepage" www.enoguia.cat.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de ENOGUIA són protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de quansevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de ENOGUIA.